Yönetimin Mesajı

>

Değerli Ekipdaşlarım,

Koç Topluluğu’nun büyüyen ve gelişen bir iştiraki olarak Topluluk ilkeleri ile uyumlu bir şekilde işimizin merkezine evrensel insani değerleri alarak dünya ve toplum için 93 yıldır değer yaratmaya devam ediyoruz.

Çalışma prensiplerimizde güvene dayalı işbirlikleri inşa etmek ve bu vesile ile uzun soluklu, sürdürülebilir iş modeli ile dünyaya, topluma ve paydaşlarımıza katkı sağlamak arzusundayız.

Otokoç Otomotiv, iştirakleri, çalışanları ve paydaşları ile birlikte doğruluk, dürüstlük, sorumluluk, güven ve saygı bilinciyle etik değerlere ve yasal mevzuata uyum konusunda toplumun bir parçası olarak özenli ilişkiler yürütmek konusunda kararlı ve istikrarlı bir yaklaşım içindedir.

Teknolojide ve endüstriyel ilişkilerde yaşanan değişimler ile belirsizliklerin yoğunlaştığı bir dönemde Koç Topluluğu’nun kuruluşundan bu yana sergilediği Etik İlkelere uyumlu çalışma modeli her zamankinden daha fazla önem arz eder hale gelmiştir.

Otokoç Otomotiv ve iştiraklerinin, yurt içi ve yurt dışı çalışanları ile birlikte yüz yıla yaklaşan tecrübesi ile Otokoç Otomotiv Etik ilkeleri ve Uyum Politikaları’na azami şekilde uyum sağlayacağına, tüm ekipdaşlarımızın ülkemiz ve dünyamız için değerli katkılarıyla ve tüm samimiyetiyle değer yaratacağına ve tam uyum sağlayacağına sonsuz inancımı ifade etmek isterim.

Hepinize Otokoç Otomotiv Etik ilkeleri ve Uyum Politikaları’nın hayata geçirilmesi sürecindeki kıymetli işbirliğiniz ve bu süreçteki özveriniz için teşekkürlerimi sunarım.

Sevgi ve Saygılarımla.

İnan Ekici
Yönetim Kurulu Üyesi CEO

Otokoç Otomotiv Etik İlkeler

TR EN

Otokoç Otomotiv Uyum Politikası

TR EN

Otokoç Otomotiv Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

TR EN

Otokoç Otomotiv Bağış ve Sponsorluk Politikası

TR EN

Otokoç Otomotiv Hediye ve Ağırlama Politikası

TR EN

Otokoç Otomotiv İnsan Hakları Politikası

TR EN

Otokoç Otomotiv Tedarik Zinciri Uyum Politikası

TR EN

Otokoç Otomotiv Toplumsal Yatırım Politikası

TR EN

Otokoç Otomotiv Yaptırımlar ve İhracat Kontrolleri Politikası

TR EN

Otokoç Otomotiv Rekabet Hukuku Uyum Politikası

TR EN

Otokoç Otomotiv Kişisel Verilerin Korunması Politikası

TR EN

Otokoç Otomotiv Disiplin Politikası

TR EN

Otokoç Otomotiv İhbar Politikası

TR EN